درباره صنعت جویان جنوب

 

سال هاست که در صنعت کشور با اقتدار و تمامی مشقت ها در حال پیشرفت هستیم. صنعت جویان جنوب خدمات ارزنده ای در نیروگاه ها و صنعت نفت کشور ارایه داده است. در این مسیر ما پروژه های بسیاری را به اتمام رسانده ایم.